WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
POWIATOWGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
W RAWICZU
8 GRUDNIA GODZINA 14.00
MIEJSCE ZEBRANIA : ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!