STARTUJĄCE ZESPOŁY
Igrzyska Dzieci
Dziewczęta
SP 1
SP 3
SP 4
ZSP nr 2
SP Gościejewice
Bojanowo
Igrzyska Dzieci
Chłopcy

SP 1
SP 3
SP 4
ZSP nr 2
SP Gościejewice
SP Sierakowo
TABELA

Miej. ID Dziewczęta ID Chłopcy
1 SP Bojanowo SP Sierakowo
2 SP 4 SP 4
3 SP3 SP 3
4 SP 1 ZSP nr 2
5 SP Gościejewice SP1
6 ZSP nr 2 SP Gościejewice

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dziewczęta
SP 3
SP 4
ZSP nr 2
Bojanowo
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Chłopcy
SP 3
SP 4
SP 1
ZSP nr 2
TABELA

Miej. IMS Dziewczęta IMS Chłopcy
1 BOJANOWO SP 4
2 SP 4 ZSP NR 2
3 SP 3 SP 3
4 ZSP NR 2 SP 1

ZESPOŁY AWANSUJĄCE DO ZAWODÓW REJONOWYCH
1. BOJANOWO – DZIEWCZĘTA (ID)
2. SP SIERAKOWO – CHŁOPCY (ID)
3. BOJANOWO – DZIEWCZĘTA (IMS)
4. SP 4 – CHŁOPCY (IMS)